Zadrga ni le del oblačila

11.09.2017

Zadrga ni le del oblačila


Prispevaj svoj delež k bolj tekočemu prometu. O delu na cesti ali zapori ceste nas bodo že veliko pred zastojem začeli obveščati preko ustrezne prometne signalizacije. V primeru, da se prometnemu zamašku ne moremo izogniti z obvozom po drugi poti, je v prvi fazi treba ohraniti mirno kri in trezno glavo. Nato pa se držati cestnoprometnih pravil, ki nam jih narekuje zakon – med njimi je tudi pravilo zadrge.

Cik - cak vključevanje na prost vozni pas

Kakšne posebnosti ima pravilo zadrge? Da bi bil promet kljub zastoju čim bolj tekoč, je potrebno napolniti oba prometna pasova vse do zožitve. Nato se morajo vozila tik pred ukinitvijo enega od prometnih pasov začeti vključevati po sistemu zadrge. To pomeni, da se vozila na prosti vozni pas vključujejo izmenjajoče, prvo gre vozilo iz prednostnega pasu, nato vozilo s pasu, ki se končuje itd. Če se cestna pasova, od katerih ni noben določen kot prednostni, združujeta v enega, se morajo vozniki prav tako ravnati po sistemu zadrge.

Če bi se vsi vozniki držali pravila zadrge in vozili na primerni varnostni razdalji ter s tako hitrostjo, da se lahko s sosednjega pasu pred nas zapelje še eno vozilo, bi bile kolone veliko krajše, prav tako pa bi se skrajšal tudi naš čas potovanja. Za voznike, ki ne ohranjajo varnostne razdalje in primerne hitrosti, je po zakonu predvidena denarna kazen, ki znaša 120 evrov.

Prometnega znaka ni več, a pravilo ostaja

Lani poleti je začel veljati nov pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, kjer je zapisano, da znaka za izmenično vključevanje vozil na cestah ne bo več. Je pa čisto na mestu, da se zdajle sprašuješ, kako potem »zadrga« deluje danes? Najbrž tako kot doslej, ko je tudi kljub prometnemu znaku mnogi niso upoštevali.

Veliko lahko k bolj tekočemu prometu na cestah prispevaš ti. Morda se ti zdi, da en sam ne more spremeniti situacije na cesti, a pomisli, morda pa bodo tvoje zgledno ravnanje dosledno začeli posnemati tudi drugi vozniki.

Naredi še izračun cene WIZ Avto